Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Regeringens bredbandsmål inom räckhåll

2013-04-30 Det finns goda förutsättningar att nå målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Men det förutsätter ett fortsatt stort engagemang. Det framgår av PTS uppföljning av strategin.

PTS underrättar Telia Sonera att sänka priser för tillträde till kopparnätet

2013-03-08 Skälet är att PTS misstänker att prissättningen inte följer de regler som PTS beslutat om.

Inbjudan till informationsmöte om bredbandsrekommendation

2013-02-28 PTS bjuder in till ett informationsmöte om bredbandsrekommendationen den 11 mars 2013. Vid mötet kommer även andra aktuella, internationella frågor tas upp.

Fiber till villor viktigast under 2013 i PTS bredbandstillsyn

2013-02-22 Post- och telestyrelsen presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2013.

Kostnadsorienterade fiberpriser och bättre information efter bredbandstillsynen 2012

2012-12-21 PTS publicerar rapport om den genomförda tillsynen på bredbandsmarknaderna.

Flera hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät

2012-12-20 PTS identifierar hinder i en förstudie som publiceras i dag.

Ny tidplan för marknadsanalyser på bredbandsområdet

2012-12-13 Kommande EU-rekommendationer skäl till förskjuten tidplan.

Berec kritisk till ETNO-förslag

2012-11-16 ETNO har föreslagit att det internationella telereglementet ska ändras så det blir möjligt att på olika sätt begränsa internet.

Bättre information från Telia Sonera till grossistkunder

2012-11-09 PTS skriver därför av ett tillsynsärende mot operatören

PTS lanserar Bredbandskartan

2012-09-24 PTS lanserar i dag Bredbandskartan, en ny e-tjänst som visar bredbandstillgången i Sverige.

Sida 12 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »