Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fel relaterade till mjukvara vanligaste orsaken till större störningar i kommunikationsnäten

2013-05-27 De mjukvarurelaterade felen har gett längst störningstid och orsakat flest drabbade abonnenter.

Ny version av Bredbandskartan

2013-05-14 Nu finns det en ny version av PTS e-tjänst Bredbandskartan. Det har bland annat blivit lättare för personer med funktionsnedsättning att använda tjänsten.

Regeringens bredbandsmål inom räckhåll

2013-04-30 Det finns goda förutsättningar att nå målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Men det förutsätter ett fortsatt stort engagemang. Det framgår av PTS uppföljning av strategin.

PTS underrättar Telia Sonera att sänka priser för tillträde till kopparnätet

2013-03-08 Skälet är att PTS misstänker att prissättningen inte följer de regler som PTS beslutat om.

Inbjudan till informationsmöte om bredbandsrekommendation

2013-02-28 PTS bjuder in till ett informationsmöte om bredbandsrekommendationen den 11 mars 2013. Vid mötet kommer även andra aktuella, internationella frågor tas upp.

Fiber till villor viktigast under 2013 i PTS bredbandstillsyn

2013-02-22 Post- och telestyrelsen presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2013.

Kostnadsorienterade fiberpriser och bättre information efter bredbandstillsynen 2012

2012-12-21 PTS publicerar rapport om den genomförda tillsynen på bredbandsmarknaderna.

Flera hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät

2012-12-20 PTS identifierar hinder i en förstudie som publiceras i dag.

Ny tidplan för marknadsanalyser på bredbandsområdet

2012-12-13 Kommande EU-rekommendationer skäl till förskjuten tidplan.

Berec kritisk till ETNO-förslag

2012-11-16 ETNO har föreslagit att det internationella telereglementet ska ändras så det blir möjligt att på olika sätt begränsa internet.

Sida 12 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »