Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Bättre information från Telia Sonera till grossistkunder

2012-11-09 PTS skriver därför av ett tillsynsärende mot operatören

PTS lanserar Bredbandskartan

2012-09-24 PTS lanserar i dag Bredbandskartan, en ny e-tjänst som visar bredbandstillgången i Sverige.

PTS lägger ned tillsynsärende om Telia Soneras avtalsviten

2012-08-27 Företaget har förändrat villkoren för avtalsviten efter PTS granskning.

PTS följer upp myndigheternas införande av IPv6

2012-07-02 PTS har fått i uppdrag av regeringen att följa upp svenska myndigheters införande av IPv6. I samband med det lanserar PTS en webbsida där man kan följa IPv6-införandet i det offentliga Sverige.

PTS inför regional fördelning av bredbandsstöd

2012-06-25 PTS inför en regional fördelning av de medel myndigheten kan använda för att bidra till utbyggnad av bredband på landsbygden.

Fokus på nyckeltal och avtalsvillkor i PTS tillsyn av bredbandsmarknaden

2012-06-04 PTS rapporterar om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under första halvåret 2012.

Telia Sonera ska förändra avtalsvillkor för grossistprodukter

2012-05-31 PTS underrättar företaget om att det inte följer sina skyldigheter om servicenivåer och avtalsviten.

Positiv utveckling på väg mot regeringens bredbandsmål

2012-05-30 Kommunernas engagemang, operatörernas investeringar och tillgången till bredband med LTE har ökat.

Berec arbetar för öppet internet inom EU

2012-05-30 Organisationen samråder nu flera rapporter som ska ge vägledning till de europeiska reglerings­myndigheterna.

Sista chansen - anmäl dig till EuroDIG 2012 nu!

2012-05-28 Det är hög tid att anmäla sig till konferensen EuroDIG som hålls 14-15 juni i Stockholm. Sista dag för anmälan är 31 maj.

Sida 13 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »