Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Europeisk konferens om internets styrning i Stockholm 14-15 juni 2012

2011-10-25 PTS är värd för EuroDIG 2012.

70 miljoner till bredband på landsbygden

2011-09-15 PTS har nu fördelat 70 miljoner kronor i medfinansiering till 133 bredbandsprojekt på landsbygden.

PTS finansierar säkrare kommunikationsnät

2011-08-11 22 miljoner kronor från PTS gör det regionala fibernätet i Gävleborg och Västernorrland säkrare.

PTS vidtar åtgärder för bredband i glesbygden

2011-08-02 Myndigheten skapar lista över hushåll och företag som saknar bredband.

Lagändring ska ge ökad konkurrens i fastighetsnät

2011-06-29 Ny bestämmelse öppnar för samutnyttjande av fastighetsnät.

Så blir er elektroniska kommunikation robust

2011-06-23 PTS presenterar nu en vägledning i hur elektronisk kommunikation hos exempelvis kommuner och landsting blir robust.

PTS föreslår regler som underlättar utbyggnaden av snabba trådlösa bredbandsnät

2011-06-17 Myndigheten genomför ett första samråd av sitt förslag för att få synpunkter från marknadens aktörer.

PTS uppmärksammar IPv6-dagen

2011-06-08 I dag uppmärksammas den nyare adresserings­standarden på internet, IPv6.

Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2011-05-31 Det finns goda möjligheter att uppnå målet för bredband i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Det konstaterar PTS.

Engagemang och samverkan lika viktiga som pengar för bredband på landsbygden

2011-05-31 PTS-ledd arbetsgrupp i Bredbandsforum lämnar rapport till IT-ministern.

Sida 16 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »