Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Så vill PTS öka bredbandsutbyggnaden

2010-11-30 Bättre användning av stödprogram, ökad användning av PTS bredbandskartläggningar och tydligare roller för länsstyrelser och regionförbund. Det är några nya förslag från PTS för att öka utbyggnadstakten av bredband.

Dorotea kommun först i landet att få nytt bredbandsstöd

2010-10-25 Dorotea kommun får 1,5 miljoner kronor för bredbands­utbyggnad på landsbygden.

Så köper du säker och robust kommunikation

2010-10-05 PTS önskar synpunkter på ny vägledning om upphandling av elektronisk kommunikation.

PTS välkomnar höjd grundnivå för Internetuppkoppling

2010-09-02 PTS ser mycket positivt på att regeringen aviserar att alla ska ha tillgång till Internet­uppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbit per sekund i fasta bostäder och företag.

PTS förtydligar skyldighet

2010-06-22 PTS förtydligar skyldighet om backhaul via optisk våglängd och förbindelse­kapacitet.

PTS framtidssäkrar tillgängligheten till webbplatsen

2010-06-11 Som en av de första statliga myndigheterna i Sverige har PTS gjort sin webbplats tillgänglig via IPv6.

Uppdaterad prismetod för bitström

2010-06-09 PTS har uppdaterat den prismetod som ligger till grund för prissättning av bitströmstillträde.

Samverkan ger fler på landsbygden bredband

2010-05-25 PTS anser att det måste bli lättare att samverka för att bygga bredband på landsbygden.

Adresserna på Internet håller på att ta slut

2010-05-17 Det är viktigt att införa den nya adresserings­standarden IPv6. Välkommen på seminarium 16 juni.

Stadsnäten bör fokusera mer på förebyggande arbete och mjuka säkerhetsfaktorer

2010-01-20 Svenska stadsnät bedriver ett säkerhetsarbete med fokus på teknisk infrastruktur men man bör fokusera mer på mjuka säkerhetsfaktorer.

Sida 18 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »