Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fortsatta konkurrensproblem på svart fiber-marknaden

2009-06-24 PTS har analyserat marknaden för svart fiber och konstaterar att de konkurrensproblem som identifierats vid tidigare analyser kvarstår.

Skyldighetsbeslut för bredbands­marknader – andra samrådet inleds

2009-06-17 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende reviderade beslutsutkast för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbands­tillträde för grossist­ledet.

PTS anordnar EU-konferens om nätsäkerhet

2009-05-18 PTS anordnar en internationell konferens om nätsäkerhetsfrågor, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU.

PTS vill se ändringar i hanteringen av toppdomänen .se

2009-03-26 Administratören .SE bör göra vissa förändringar i administrationen av den svenska toppdomänen.

Vägledning – vad är en elektronisk kommunikations­tjänst?

2009-03-12 PTS har tagit fram en vägledning som ska göra det enklare att avgöra vilka verksamheter som måste anmälas till myndigheten.

PTS vill ha kraftigare tag mot botnät

2009-03-12 Botnätens spridning i Sverige anses i dag vara låg men kan öka om inte åtgärder sätts in.

PTS tillsynsplaner för ökat bredbandstillträde

2009-02-17 PTS offentliggör idag årets tillsynsplaner för accessnätsmarknaderna LLUB och bitström.

Inbjudan till hearing för operatörer

2009-01-13 PTS bjuder in operatörer till hearing med anledning av det formella samrådet avseende SMP-beslut för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet.

Tydligare information om hastigheter på Telepriskollen

2008-10-21 Nu blir det ännu tydligare för konsumenter att jämföra olika Interneterbjudanden på Telepriskollen.

Snabbare och bättre tester med nya Testa datorn

2008-10-06 PTS har uppgraderat den populära webb­tjänsten Testa datorn. Testerna går nu snabbare och är bättre på att upptäcka de senaste sårbarheterna.

Sida 20 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »