Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS inleder tillsyn mot stadsnätsoperatörer

2009-09-10 Stadsnäten fyller en allt viktigare samhällsfunktion. PTS inleder därför tillsyn för att se hur stadsnätsoperatörerna arbetar för att uppfylla bestämmelserna om god funktion och teknisk säkerhet.

PTS öppnar webbplats om EU-konferens

2009-07-10

Fortsatta konkurrensproblem på svart fiber-marknaden

2009-06-24 PTS har analyserat marknaden för svart fiber och konstaterar att de konkurrensproblem som identifierats vid tidigare analyser kvarstår.

Skyldighetsbeslut för bredbands­marknader – andra samrådet inleds

2009-06-17 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende reviderade beslutsutkast för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbands­tillträde för grossist­ledet.

PTS anordnar EU-konferens om nätsäkerhet

2009-05-18 PTS anordnar en internationell konferens om nätsäkerhetsfrågor, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU.

PTS vill se ändringar i hanteringen av toppdomänen .se

2009-03-26 Administratören .SE bör göra vissa förändringar i administrationen av den svenska toppdomänen.

Vägledning – vad är en elektronisk kommunikations­tjänst?

2009-03-12 PTS har tagit fram en vägledning som ska göra det enklare att avgöra vilka verksamheter som måste anmälas till myndigheten.

PTS vill ha kraftigare tag mot botnät

2009-03-12 Botnätens spridning i Sverige anses i dag vara låg men kan öka om inte åtgärder sätts in.

PTS tillsynsplaner för ökat bredbandstillträde

2009-02-17 PTS offentliggör idag årets tillsynsplaner för accessnätsmarknaderna LLUB och bitström.

Inbjudan till hearing för operatörer

2009-01-13 PTS bjuder in operatörer till hearing med anledning av det formella samrådet avseende SMP-beslut för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet.

Sida 20 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »