Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

2017-03-24 Viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

2017-03-20 Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

Regler om datalagring ska inte tillämpas

2017-03-08 Kammarrätten har upphävt PTS föreläggande

Produkter valda för test av Telias fiberprissättning

2017-03-03 PTS granskar Telias fiberprissättning. Det sker genom ett särskilt test.

Klagomål på nummerfrågor vanligast under 2016

2017-02-21 När PTS redovisar klagomålen för helåret 2016 hamnar nummerfrågor i topp.

PTS Bredbandsskola avslutad

2017-02-21 PTS har nu sammanställt uppdraget.

PTS inleder årlig incidenttillsyn

2017-02-21 Tillsynen omfattar integritetsincidenter samt störningar och avbrott av betydande omfattning.

Vissa brister i operatörernas dokumentation av tillgångar som behandlar kunddata

2017-02-02 Bristerna är nu åtgärdade. PTS avslutar granskning.

PTS förelägger Telia att behandla internettrafik likvärdigt

2017-01-24 Telia har nu 30 dagar på sig att rätta sig.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn 2016 och 2017

2017-01-03 Anmälan senast 16 januari.

Sida 3 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »