Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Sitic ny medlem i samarbetsorgan för säkrare global kommunikation

2005-08-24

Säkerhetshål i Internet Explorer

2005-08-12

För konsumentens bästa – PTS resultat och tre förslag för en bättre telemarknad

2005-07-15

Nu går det att ta tempen på Internet

2005-06-28

PTS intensifierar arbetet kring god funktion och säkerhet

2005-06-28

Rapport: Korrekt tid och säker tidsangivning för robustare elektroniska kommunikationer

2005-06-23

Ta för vana att säkerhetsuppdatera regelbundet – nu aktuellt för Windows och Explorer

2005-06-17

Över 100 000 datortester gjorda

2005-05-18

Rapport om IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

2005-05-12

PTS inleder tillsyn kring hantering av abonnentuppgifter

2005-04-28

Sida 26 av 30
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »