Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS genomför rikstäckande insamling av fiberpriser

2016-09-29 Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiber.

Stort engagemang kring gemensamma principer på bredbandsområdet

2016-09-22 PTS och KKV analyserar synpunkter från aktörer.

PTS beslutar om fortsatt reglering av fri-tv och ljudradio i marknät

2016-09-14 PTS har beslutat om skyldigheter för Teracom vad gäller utsändning av fri-tv via marknät och utsändning av nationell analog ljudradio via marknät.

PTS granskar registret för toppdomänen .se

2016-09-05 Viktigt kunna komma i kontakt med den som ansvarar för en domän.

Första företaget kvalificerat enligt eIDAS-förordningen

2016-08-03 Förordningen ska öka förtroendet för elektroniska transaktioner i EU.

Nordiska regleringsmyndigheter efterfrågar en mer framtidssäker reglering

2016-07-06 Myndigheterna har tagit fram en gemensam ståndpunkt.

PTS lanserar Utbyggnadsportalen

2016-07-01 Samlad information om utbyggnadslagen på ny e-tjänst.

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

2016-06-29 Certifiering av företag och individer är nästa steg.

PTS tar fram vägledning för användning av kakor

2016-06-28 Arbete inleds att ta fram vägledning i form av allmänna råd.

PTS uppdaterar marknadsanalys som grund för bredbandsstöd

2016-06-17 Myndigheten lämnar i dag underlag till Jordbruksverket.

Sida 5 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »