Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Kan din lösning bidra till att EU-målet om 30 Mbit/s ska nås?

2016-06-14 Workshop ska hitta innovativa lösningar.

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ses över

2016-06-13 Berörda erbjuds lämna synpunkter senast 16 september 2016.

Ny lag ska bidra till sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad

2016-06-09

PTS granskar Telias arbete med integritetsincidenter

2016-06-09 Viktigt att berörda snabbt blir informerade.

Berec inleder konsultation av förslag på riktlinjer om hur regler om nätneutralitet ska tillämpas

2016-06-07 Sista svarsdag är 18 juli

Säkrare digitala tjänster i EU enligt eIDAS-förordningen

2016-06-03 PTS publicerar vägledning om betrodda tjänster enligt eIDAS

Samverkan mellan medie- och telekombranscherna ska öka motståndskraften mot överbelastningsattacker

2016-06-01 Förbättringsarbete pågår men det finns mer att göra.

Inbjudan till dialogmöte om översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

2016-05-18

PTS granskar Telias och Tres erbjudanden om fri surf för vissa tjänster

2016-05-09 Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

Inbjudan till it-säkerhetsdag för telekomsektorn

2016-05-04 Anmälan om deltagande senast 10 juni 2016.

Sida 6 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »