Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ

2015-03-10 PTS lanserar idag e-tjänsten "Byanätskartan" för att underlätta kontakt mellan byanät.

Gynnsam utveckling leder till beslut om lättad bredbandsreglering

2015-02-19 PTS har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna.

Branschdialog kring säker infrastruktur

2015-01-30 Vid ett möte på PTS i dag beslutades att starta en branschdialog kring säker infrastruktur. Bakgrunden är de överbelastningsattacker som inträffat den senaste tiden.

PTS begär in information om bredbandsnedläggning i Dalarna

2015-01-22 Telia/Quadracom kommer att stänga ner ADSL-bredbandet för ca 2 000 abonnenter i Dalarna. Nu begär PTS information.

Gudrun har lett till bättre förmåga att hantera påfrestningar på tele- och bredbandsnät

2015-01-07 Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005.

PTS bjuder in till dialogmöte om överbelastningsattacker

2014-12-30 30 januari 2015.

Icke-diskriminering i fokus i bredbandstillsynen 2014

2014-12-19 PTS publicerar idag sin tillsynsrapport.

PTS vill se samverkan för att förebygga och hantera internetattacker

2014-12-11 PTS kommer kalla branschaktörer till ett möte om överbelastningsattacker.

PTS granskar hur operatörer säkrar kundutrustning

2014-11-03 PTS ska granska hur operatörer ser till att den utrustning de tillhandahåller sina kunder är säker och att kundernas uppgifter är skyddade.

Inbjudan till informationsmöte om aktuella policy- och lagstiftningsförslag från EU

2014-10-31 Anmälan om deltagande senast 18 november.

Sida 9 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »