Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Tredje samråd om skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde (nätinfrastruktur- och bitströmstillträde)

2014-10-28 PTS presenterar förslag till skyldighetsbeslut. Synpunkter lämnas senast 24 november.

PTS förelägger Tele2 att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-06-27 Tele2 föreläggs att återuppta lagring av trafikuppgifter.

Hur ligger du till med bredbandsutbyggnaden?

2014-06-24 Ta reda på det i Bredbandskartan som nu är uppdaterad!

Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2014-04-30 PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att målen är inom räckhåll.

Viktigt att ställa relevanta krav på driftsäkerhet vid upphandling av kommunikationsnät och tjänster

2014-04-30 Det visar PTS utredning av konsekvenserna efter branden i en försörjningstunnel.

Fiber dominerar PTS bredbandstillsyn 2014

2014-02-18 Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2014.

PTS granskar webbplatsers kakhantering

2014-02-11 Syftet är att få fram vägledning kring hur reglerna ska följas.

Workshop om relevanta marknader i Stockholm 26 februari 2014

2014-02-07 Anmäl dig senast 14 februari.

Följ myndigheternas införande av IPv6 med hjälp av PTS data

2013-12-20

Fokus på fiber till enfamiljshus i PTS bredbandstillsyn 2013

2013-12-19 PTS publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för bredbandsmarknaderna under 2013. PTS vill också ha synpunkter på kommande tillsynsplan för 2014.

Sida 10 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »