Ordet "bank" ska skyddas i domännamn

2009-08-27

PTS underrättar i dag .SE om att ordet "bank" ska skyddas i svenska domännamn.

Administratören av den svenska toppdomänen .se, Stiftelsen för Internet­infrastruktur (.SE), ska skydda ordet "bank" i domännamn. PTS vill att beteckningen "bank" ska läggas till .SE:s spärrlista över ord som endast efter prövning av ansökan får förekomma i nya domännamn. Beteckningen "bank" är skyddad enligt lag och får bara förekomma i domännamn registrerade av organisationer som får kalla sig bank eller om det klart framgår att domännamnet inte kan leda till missförstånd.

PTS har tidigare, i rapporten "Tilldelning av domännamn under .se", påpekat behovet av ytterligare skydd för beteckningen "bank".

Läs underrättelsen

För mer information:
Christoffer Karsberg, enhetschef på enheten för säkerhet och adressering, tfn 0708-114012.
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55