Lättläst på PTS webbplats

2006-01-19

PTS har tagit fram ett nytt informationspaket för konsumenter med broschyrer om telefoni, mobiltelefoni, bredband, bredbandstelefoni, telefonkort och trådlösa nätverk. Beställ eller ladda ner broschyrerna här.