Beslut om nytt sätt att ta ut beredskapsavgift

2007-11-16

Samtliga operatörer som är anmälda till PTS och har en omsättning som överstiger 30 miljoner kronor ska från och med 2008 betala beredskapsavgift.

Tidigare har endast ett 15-tal nätägande operatörer betalat beredskapsavgift, men nu bedömer PTS att ett 50-tal operatörer omfattas av avgiften. Den nya modellen innebär större transparens och bedöms vara hållbar över tiden.

Beredskapsavgiften ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Det kan vara hot och påfrestningar som sabotage, olyckor och naturkatastrofer.

Regeringen har föreslagit för riksdagen att beredskapsavgiften ska uppgå till högst 100 miljoner kronor 2008.

Avgiftsföreskrift för 2009 - PTSFS-2008:3


För mer information:
Rickard Källstrand, avdelningschef administrativa avdelningen, PTS, tfn: 08-678 57 31.