Flexitext i PTS telefonväxel

2007-11-19

Som första myndighet inför PTS Flexitext i telefonväxeln. Personer som är döva, hörselskadade eller talskadade kan nu ringa till PTS via Flexitext istället för att använda en analog texttelefon.

Flexitext är ett mer flexibelt sätt att använda texttelefoni på och innebär att textsamtal kan utföras mellan mobiltelefoner, datorer med tillgång till Internet och analoga texttelefoner. Flexitext är ett försöksprojekt som genomförs av PTS och Tolkcentralen i Örebro Läns Landsting, och riktar sig till personer som är döva, hörselskadade eller talskadade och till dem som vill komma i kontakt med dessa personer.

För att kunna ringa med Flexitext krävs att man är registrerad och inloggad på www.flexitext.net. För att kontakta PTS via Flexitext ringer man till det vanliga växelnumret, det vill säga 08-678 55 00. Det går även fortsättningsvis att kontakta PTS med analog texttelefon.

Läs mer om Flexitext 

För mer information:
Robert Hecht, enheten för tillgänglighet, tfn: 0730-66 57 54