Åke Hedén ny ordförande för PTS

2010-06-10

Regeringen har i dag beslutat om en ny styrelse för kommunikations­myndigheten PTS. Ny ordförande blir kommunalrådet Åke Hedén. 

Åke Hedén är förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Enköping. Han har lång erfarenhet som auktoriserad revisor och delägare i Ernst & Young. Han har varit och är av regeringen förordnad utredare för frågor inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Ny ledamot i styrelsen blir Charlotte Brogren som är generaldirektör för Vinnova.

Övriga utsedda ledamöter:

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.
Jens Zander, professor i radioteknik vid Kungliga tekniska högskolan.
Bo Svensson, verkställande direktör.
Björn Hamilton, riksdagsledamot.
Ewa Ställdal, f.d. VD för Vårdalstiftelsen och ledamot i bl.a. SOS Alarm AB:s styrelse.
Ann Bäckman, Försvarets materielverk.
Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket.

I styrelsen ingår även PTS generaldirektör Göran Marby.

Pressmeddelande på Näringsdepartementets webbplats.

För mer information
PTS presstjänst: 08-678 55 55