Berec – en ny EU-myndighet

2010-02-03

Den nya EU-myndigheten Berec inrättades vid ett möte den 28 januari.

I november 2009 antog EU nya regler för elektronisk kommunikation, det så kallade telekompaketet. I paketet ingick att bilda en ny EU-myndighet – Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications).

Berec kommer att vara en viktig EU-funktion där myndigheterna i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s reglerings­myndigheter (bland annat PTS). Myndigheten har även ett administrativt kontor.

De europeiska regleringsmyndigheterna möttes den 28 januari och fattade de beslut som behövdes för att starta verksamheten. Berec kommer under 2010 bland annat att skicka ut ett förslag till arbetsprogram på allmän remiss.

Pressmeddelande från Berec (endast på engelska)

Information om Berec på Europeiska kommissionens webbplats (endast på engelska)

För mer information:
PTS presstjänst tel. 08-678 55 55