Nya avgifter från årsskiftet

2010-11-18

Kostnaden för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av operatörer och tillståndshavare.

Avgifternas storlek framgår av PTS avgiftsföreskrifter, som uppdateras varje år. PTS styrelse har nu beslutat om nya avgiftsföreskrifter.

Avgifterna är i stort sett oförändrade.

De höjningar som kommer att genomföras gäller delavgiften för obeställbara brev samt vissa avgifter för radio- och teleterminalutrustning.

Avgiftsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2011.

PTS föreskrifter om avgifter - PTSFS 2010:6

För mer information:
Per Molin, controller, administrativa avdelningen, tel. 08-678 56 54
PTS presstjänst tel. 08-678 55 55