Ökat samarbete mellan nordiska telemyndigheter

2010-06-22

De nordiska regleringsmyndigheterna inom telekom har kommit överens om att utöka sitt befintliga samarbete, för att på så sätt uppnå mer harmoniserade ansatser i regleringsarbetet.

De nordiska myndigheterna träffas regelbundet för att diskutera marknadsutvecklingen och konkurrenssituationen på de olika nationella marknaderna. De stora operatörerna agerar i dag på mer än en nationell marknad. Om de nordiska myndigheterna implementerar EU:s regelverk på ett konsekvent sätt, och behandlar likartade situationer på ett likartat sätt, stimulerar myndigheterna en gemensam marknad i Europa.  

- De nordiska regleringsmyndigheterna bör samarbeta för att stimulera ökade investeringar från operatörerna i de nordiska länderna. Genom att tillämpa gemensamma principer för reglering i de olika länderna minskar vi risken för regulativ osäkerhet, vilket är ett sätt att stimulera investeringsklimatet, säger Rauni Hagman, generaldirektör för finska Kommunikationsverket.

Regleringsmyndigheter i Europa samarbetar inom Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), där alla EES-länder är representerade. De nordiska regleringsmyndigheternas insatser för att öka harmoniseringen kompletterar det pågående arbetet inom BEREC.

För mer information:
David Troëng, chef för PTS konkurrensavdelning, tfn: 070-861 72 19