Sverige får fortsatt förtroende i ITU

2010-10-12

Under Internationella teleunionens (ITU) pågående fullmaktskonferens i Guadalajara, Mexiko, har Sverige i dag återinvalts som en av medlemmarna i ITU:s styrande råd för de kommande fyra åren.

ITU, med säte i Genève, är ett FN-organ och består av 192 medlemsstater. Rådet är ITU:s styrande organ och består av 48 medlemsstater. Sverige nominerades till rådet som kandidat för de nordiska länderna.

Det är inom ITU som medlemsstaterna och den privata sektorn samordnar telekomnät, telekomtjänster och radiofrekvenser. Sverige kommer under perioden att fortsätta driva att ITU utför sina uppgifter på det mest effektiva sättet.

Kommunikationsmyndigheten PTS svarar för det svenska ITU-arbetet.