Göran Marby invald i Berecs styrelse

2011-12-08

Post- och telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby har valts in i styrelsen för EU-myndigheten Berec.

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är en europeisk myndighet där de nationella regleringsmyndigheterna i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter (bland annat PTS). Deltar gör även EU-kommisionen samt EFTA- och ansökarländer. Myndigheten har ett administrativt kontor i Riga.

PTS generaldirektör Göran Marby har nu valts in i Berecs styrelse för 2012.

– Det här visar på den höga trovärdighet PTS har inom EU. Det finns ett stort intresse för våra idéer, vår marknadsutveckling och vårt regulatoriska arbete. Berec är en viktig institution och kommer att få allt större betydelse med de stora förändringar vi står inför när det gäller förändringar i teknisk utveckling och användarmönster och nya affärsmodeller. Berec har en central roll för de regulatoriska utmaningar dessa förändringar skapar, säger Göran Marby.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55