Mer än hälften av svenska hushåll ska ha bredband i världsklass år 2013

2011-02-22

2013 ska minst 55 procent av svenska hushåll och företag ha möjlighet till en bredbandsanslutning med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund. Detta är ett av de elva strategiska mål som PTS beskriver i rapporten Strategisk agenda 2011-2013 som myndigheten publicerar i dag.

För att bidra till att detta mål uppnås ska PTS underlätta för marknads­aktörerna på en rad sätt, bland annat genom sitt konkurrens­främjande arbete, genom att initiera och underlätta samverkan på bredbandsområdet och genom att under de närmaste åren göra minst 500 MHz radiospektrum tillgängligt för marknadens aktörer.

- För att vi ska uppnå regeringens mål att 90 procent av hushåll och företag ska kunna få bredband i världsklass senast år 2020 måste investeringarna öka – både i fasta och i trådlösa nät. Kundernas efterfrågan på mer och snabbare bredband driver på operatörernas utbyggnad, och PTS uppgift är att underlätta den utvecklingen, säger Göran Marby, generaldirektör vid PTS.

Preliminära bedömningar från PTS kommande bredbandskartläggning pekar på att drygt 40 procent av hushållen och företagen i dag har möjlighet till bredbandsanslutning med 100 Mbit/s.

Bredbandskartläggningen kommer att publiceras i samband med PTS marknadsdag den 16 mars.

PTS strategiska agenda syftar till att öka transparensen kring vad myndigheten vill uppnå under de närmaste åren. Därför har PTS formulerat elva strategiska mål fram till 2013 som berör bland annat konsumentnytta, säkra kommunikationer, effektivt utnyttjande av begränsade resurser och effektiv konkurrens.

Länk till rapporten

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55