PTS hjälper Ukraina

2011-05-11

PTS samarbetar med Ukraina för att förbättra landets reglering på området elektronisk kommunikation.

Kommunikationsmyndigheten PTS har tillsammans med de spanska och lettiska regleringsmyndigheterna valts ut av den ukrainska myndigheten att genomföra ett s.k. twinningprojekt. Projektet ska stödja utvecklingen i Ukraina genom att förbättra och EU-anpassa landets reglering på området elektronisk kommunikation. Uppdraget är finansierat av EU-kommissionen och sträcker sig över två år.

Genom twinningprojekt förmedlar EU biståndsuppdrag, där svenska myndigheter bidrar med kunskapsöverföring och samarbete. Samarbetet sker med länder i EU:s grannskap. Cirka 300–400 projekt genomförs årligen, för i genomsnitt tio miljoner kronor per projekt.

Myndigheter från olika länder konkurrerar om de attraktiva uppdragen. EU skickar ut projektbeskrivningar till medlemsländerna. Det kan röra sig om uppbyggnad av administration i Kosovo eller insatser för kust- och sjöfart i Egypten etc. Landet själv har tillsammans med EU formulerat projektidén. Myndigheterna får sedan åka till landet i fråga och presentera sitt projektförslag. Den här gången var det alltså Sverige som tillsammans med Spanien och Lettland valdes ut som samarbetspartner till Ukraina.

PTS har tidigare deltagit i flera twinningprojekt, bland annat angående postfrågor i Polen.

För mer information:
Ola Bergström, internationell samordnare, tel. 070-290 58 77