Vill ni träffa oss i Almedalen?

2011-04-27

PTS kommer att vara på plats i Almedalen. Vi kommer att fokusera på tillgänglighetsfrågor.

Kommunikationsmyndigheten PTS kommer även i år att besöka Almedalsveckan, 3-10 juli. PTS generaldirektör Göran Marby är en av deltagarna.

Fokus för PTS kommer att vara olika tillgänglighetsfrågor, till exempel bredbandsutbyggnad och funktionshinderfrågor. Vi är dock intresserade av samtliga aktiviteter som rör elektronisk kommunikation och post.

Kommer ni också vara på plats? Kom gärna med tips på möten eller seminarier där det är bra att PTS lyssnar eller deltar. Hör också gärna av er om ni bara vill träffa oss för ett samtal. Mejla oss på almedalen2011@pts.se.  

För mer information:
Petter Öhrn, kommunikationsavdelningen, tfn: 073-644 55 68
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Almedalsveckan genomförs varje år i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresse­organisationer, myndigheter och företag arrangerar också seminarier under veckan.