PTS marknadsdag 14 mars – utblick och framtid

2012-02-06

PTS bjuder in till årets marknadsdag den 14 mars på Berns i Stockholm.

Marknadsdagen är en mötesplats för aktörer inom it och telekom där aktuella frågor presenteras och diskuteras.

Under dagen diskuteras bland annat framtidens trådlösa accesser, hur telekommarknadens kunder kan bli nöjdare, krisberedskapen i sektorn och framtidens priser på kopparaccesser. Daniel Johansson, statssekreterare hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt, talar om framtidens marknader och regeringens digitala agenda för Sverige.

Dagens talare

 • Daniel Johansson (statssekreterare hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt)
 • Göran Marby (gd för PTS)
 • Ola Bergström (internationell samordnare på PTS)
 • Catarina Wretman (stf. gd för PTS)
 • Kenneth Karlberg (rådgivare KarNet)
 • Ylva Mälarstig (rådgivare på PTS spektrumavdelning)
 • Sara Andersson (chef för PTS konsumentmarknadsavdelning)
 • Mats Wallinder (enhetschef Riksbanken)
 • Ove Alm (vd för Skanova)
 • Annica Bergman (chef för PTS nätsäkerhetsavdelning)
 • Ilsa Godlovitch (chef ECTA:s kontor i Bryssel)
 • Brian Williamson (chef vid Plum Consulting, London)
 • David Troëng (chef för PTS konkurrensavdelning)

I en paneldiskussion deltar Cecilia Collin (konsumentrådgivare, Västerås), Mattias Grafström (vd Telekområdgivarna) och Carin Wenner (kundombudsman 3).

Sista anmälningsdag är den 28 februari. Hur du anmäler dig framgår av inbjudan nedan.

Inbjudan (pdf, nytt fönster)

Välkommen!

För mer information:
Monica Blomström, tfn 073-0665770, eller
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55