PTS tillgängliggör diariet för nya tjänster

2012-04-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har byggt ett nytt programmeringsgränssnitt (API) som gör det möjligt för andra att utveckla tjänster baserade på myndighetens diarium.

PTS diarium är ett register där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Diariet finns sedan tidigare som webbtjänst men nu är det också möjligt för andra att bygga tjänster baserade på informationen i registret. I diariet går det att hitta handlingar från 2006 och framåt.

Detta är det andra programmeringsgränssnitt (så kallat API, Application Programming Interface) som PTS tillgängliggör. Sedan förra året finns ett API för tjänsten ”Sök operatör”, som används för att ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör. Gränssnitten kan till exempel användas för att bygga så kallade appar till smarta telefoner.

Utvecklare - byt API för ”Sök operatör”

PTS har byggt två nya gränssnitt för tjänsten ”Sök operatör”. De nya gränssnitten levererar data i formaten XML respektive JSON. Vi vill därför be utvecklare som utvecklat tjänster baserade på det gamla gränssnittet (som levererar i formatet SOAP) att byta till ett av de nya. Det gamla gränssnittet kommer att stängas vid årsskiftet 2012/2013. Anmäl dig till vår e-postlista för att få löpande information om vad som händer med våra API:er.

- Vi hoppas att dessa gränssnitt ska bidra till att olika aktörer utvecklar alternativa applikationer och tjänster baserade på PTS data. Detta kommer i så fall att öka tillgängligheten till informationen samtidigt som det ger möjlighet till innovativa och kreativa lösningar, säger Fredrik Oljeqvist, chef PTS it-enhet.

Länk till API:erna
Läs gärna vårt blogginlägg om API:er


Mer information:
Fredrik Oljeqvist, chef PTS it-enhet, tfn: 073-640 58 25
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55