Träffa PTS i Almedalen

2012-04-03

PTS kommer att vara på plats under Almedalsveckan 1-8 juli. Vill ni träffa oss?

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att besöka Almedalen, 1-8 juli.
Fokus för PTS besök kommer att vara olika tillgänglighetsfrågor. Det kan till exempel handla om bredbandsutbyggnad och funktionshinderfrågor. Dessutom vill vi gärna bidra med vårt perspektiv i diskussioner som rör kommunal och regional utveckling.

Men vi är också intresserade av samtliga aktiviteter som rör elektronisk kommunikation och post.

Kommer ni också vara på plats? Kom gärna med tips på möten eller seminarier där det är bra att PTS lyssnar eller deltar. Hör också gärna av er om ni bara vill träffa oss för ett samtal. Mejla oss på almedalen2012@pts.se.

För mer information:
Petter Öhrn, kommunikationsavdelningen, tfn: 073-644 55 68
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Almedalsveckan genomförs varje år i Visby på Gotland, där företrädare för de politiska partierna samlas och diskuterar politik. Intresseorganisationer, myndigheter och företag arrangerar också seminarier under veckan.