Antalet störningar i telefonin efter Simone minskar - Lägesrapport 29 oktober klockan 17:00

2013-10-29

Stormen Simone drog in över Götaland på eftermiddagen och kvällen den 28 oktober med orkan- och stormvindar. Ovädret orsakade avbrott i elförsörjningen och telefonin m.m. Telefonin har påverkats i främst Hallands, Skånes, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kalmars och Gotlands län.

Antalet störningar i telefonin minskar. Telefoni är beroende av el och de flesta felen beror på elavbrott till teleutrustningen. I de områden där ordinarie elförsörjning inte fungerar prioriterar operatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Operatörerna prioriterar i första hand att förse mobiltelefonin med reservel. I takt med att ordinarie el kommer tillbaks går telefonin in i ett normalt driftläge i denna del. Ovädret bedöms ha orsakat begränsade skador i infrastrukturen, för accessnätet för den fasta telefonin, genom nedfallna träd. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu.

För den fasta telefonin är det cirka 14 000 kunder som är utan sin telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. För närvarande har ca 2 000 abonnenter felanmält sin fasta telefoni i stormområdet. Mobiltelefonin fungerar i allt större utsträckning. Störningarna i mobiltelefonin finns främst i Kalmar, Kronoberg och Skåne län. Antalet basstationer med störningar har halverats sedan 07:30 imorse.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa utvecklingen och deltar i de samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller.

Denna och eventuella kommande lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information om stormen Simone finns på www.krisinformation.se.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.