Antalet störningar i telefonin efter stormen Ivar fortsätter att minska - PTS lägesrapport den 19 december kl. 12:00

2013-12-19

Stormen Ivar, som drog in med orkanvindar under den 12 och 13 december, ledde till stora störningar på telefonin främst i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Antalet störningar på telefonin har minskat kontinuerligt sedan stormen.

För närvarande har cirka 1 000 abonnenter felanmält sin fasta telefoni i stormområdet. Mobiltelefonin yttäckning är i stort sett återställd.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS avser inte att lämna någon ytterligare lägesrapport men fortsätter att följa utvecklingen och lämna information vid behov. Tidigare lägesrapporter finns på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55