Fortsatt stora störningar på telefonin i södra och västra Sverige efter stormen Sven

2013-12-06

Lägesrapport den 6 december 2013 kl. 14.00

Ovädret som drog in över de södra och västra delarna av Sverige under torsdagen har lett till stora störningar på telefonin främst från Västra Götaland till Skåne och österut över sydligaste delarna av Götaland. Gällande den fasta telefonin är för närvarande knappt 30 000 kunder utan fast telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. Mobiltelefonin fungerar i takt med att strömmen återkommer.

Telefoni är beroende av el och majoriteten av felen beror på elavbrott till teleutrustningen, dvs. strömlösa basstationer, men det finns sannolikt även förstörd kabel på grund av bland annat nedfallna träd. Återställningsarbetet har inletts i samarbete med berörda kraftbolag och tekniker är utkallade i berörda områden. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk. Det planeras även för ledningsbesiktning. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu och det är därför svårt att i nuläget lämna någon prognos för när felen ska vara avhjälpta.

Operatörerna lämnar information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov på www.pts.se/krisinformation

Mer information om stormen Sven finns på www.krisinformation.se.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.