Fortsatta telefonistörningar i norra Sverige efter stormen Hilde - Lägesrapport 18 november 2013 klockan 09.00

2013-11-18

Stormen Hilde som drog in över norra delarna av Sverige under lördagskvällen och natten har lett till stora störningar på telefoni och bredband i de drabbade områdena. Avbrotten minskar nu långsamt i takt med att elavbrotten åtgärdas.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Västerbotten, Jämtland, Västernorrlandslän. Gällande den fasta telefonin har som mest cirka 14 000 kunder varit utan fast telefoni i det berörda området. På måndagsmorgonen var cirka 11 800 kunder utan fast telefoni.

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Ett intensivt återställningsarbete pågår för närvarande i samarbete med berörda kraftbolag. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk.

Såväl fast som mobil telefonin återkommer nu efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS har följt utvecklingen under helgen samt deltagit i två regionala samverkanskonferenser. Myndigheten fortsätter bevaka läget och lämnar information vid behov.

Denna och eventuella kommande lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information om stormen Hilde finns på www.krisinformation.se.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.