Stora störningar på telefonin efter stormen Ivar

2013-12-13

PTS lägesrapport den 13 december klockan 13:00 med anledning av stormen Ivar: antalet rapporterade störningar i telefonin ökar allt eftersom strömmen kommer tillbaka och kunderna kan felanmäla sin telefoni.

Stormen Ivar som drog in med orkanvindar under torsdagen har lett till stora störningar på telefonin främst i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Gällande den fasta telefonin är för närvarande drygt 17 000 kunder utan fast telefoni. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör. Såväl fast som mobil telefoni återkommer efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Telefoni är beroende av el och majoriteten av felen beror på elavbrott till teleutrustningen, dvs. telestationer och basstationer, men det finns sannolikt även förstörd kabel på grund av bland annat nedfallna träd. Återställningsarbetet har inletts i samarbete med berörda kraftbolag och tekniker är utkallade i berörda områden. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk. Det planeras även för ledningsbesiktning. Omfattningen av skadorna kan inte fullt ut bedömas ännu och det är därför svårt att i nuläget lämna någon närmare prognos för när felen ska vara avhjälpta.

Operatörerna lämnar information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov på www.pts.se/krisinformation.

Mer information om stormen Ivar finns på www.krisinformation.se.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen för elektronisk kommunikation, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.