Stora störningar på telefonin i södra Sverige - Lägesrapport 29 oktober 2013 klockan 07:30

2013-10-29

Stormen Simone som drog in över södra delarna av Sverige under gårdagskvällen och natten har lett till stora störningar på telefonin i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Hallands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne och Kalmar län. Gällande den fasta telefonin är ca 35 000 kunder utan fast telefoni, varav drygt 20 000 av dessa i Skåne län. Till den siffran tillkommer enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan. Anmälningar om kundfel har börjat komma in idag på morgonen, vid 07:30 ca 1 000 st.

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Operatörerna har börjat kalla ut tekniker. Operatörerna är vidare, i förekommande fall, på gång med att köra ut mobil reservkraft.

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att följa utvecklingen och deltar i de samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller.

Denna och eventuella kommande lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information om stormen Simone finns på www.krisinformation.se.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.