Stora störningar på telefonin i södra och västra Sverige efter stormen

2013-12-06

Lägesrapport den 6 oktober 2013 klockan 10.00.

Stormen Sven som drog in över de södra och västra delarna av Sverige under torsdagen har lett till stora störningar på telefonin i de drabbade områdena.

Stormen har lett till stora störningar i mobiltelefonin i främst Skåne, Västra Götalands och Hallands län. Gällande den fasta telefonin är för närvarande cirka 25 000 kunder utan fast telefoni – de allra flesta drabbade finns i de tre länen ovan. Till den siffran kan tillkomma enskilda kundfel som operatören kan se först efter anmälan. Det är svårt att få fram säkra siffror på antalet drabbade eftersom detta förutsätter att ordinarie elförsörjning fungerar och att kunderna felanmäler telefonin till sin operatör.

Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott men det finns sannolikt även förstörd kabel, på grund av nedfallna träd, gällande främst accessnätet för fast telefoni. Ett intensivt återställningsarbete pågår för närvarande i samarbete med berörda kraftbolag. Operatörerna håller vidare på att, i förekommande fall, köra ut mobila reservkraftverk.

Såväl fast som mobil telefoni beräknas kunna återställas efterhand som ordinarie kraftförsörjning återställs eller kompletteras med mobila reservkraftverk.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och genom sina webbplatser på internet. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

PTS följer utvecklingen och lämnar information vid behov på www.pts.se/krisinformation

Mer information om stormen Sven finns på www.krisinformation.se.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll
Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.