Nytt avtal om att kostnadsfritt skicka blindskrift inom Sverige

2005-03-16

PTS har idag beslutat om ett nytt avtal med Posten Sverige AB om distribution av blindskrift.

Post- och telestyrelsen säkerställer att funktionshindrade får tillgång till speciella posttjänster. En av dessa är kostnadsfri distribution av blindskrift inom landet. Som blindskrift räknas bland annat traditionell blindskrift, talböcker och taltidningar.

PTS har idag beslutat om ett nytt avtal med Posten Sverige AB om distribution av blindskrift. Avtalet sträcker sig till och med mars 2006 och omfattar cirka 40 miljoner kronor.

En väl fungerande hantering av blindskriftsförsändelser är mycket viktig för att blinda, synskadade och läshandikappade ska få tillgång till information. Antalet befordrade blindskriftsförsändelser beräknas till cirka 2,3 miljoner per år.

Mer information om tjänster för personer med funktionshinder