Redogörelse för viktigare beslut vid den tjugotredje världspostkongressen i Bukarest 2004

2005-04-19

PTS redogörelse för de viktigaste frågorna och besluten under kongressen som hölls mellan den 15 september och den 5 oktober 2004.