Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

2005-03-02

PTS årliga undersökning av befolkningens post- och kassavanor visar att andelen av befolkningen som betalar räkningar via Internet fortsätter att öka.