Så bör text om fastighetsboxar i PTS allmänna råd tolkas

2007-06-25

PTS har utfärdat en tolkningspromemoria för att om möjligt undanröja oklarheter om innebörden av texten om fastighetsboxar i flerfamiljshus i PTS allmänna råd.

Den ska också kunna tjäna som ledning vid den dialog mellan den enskilde fastighetsägaren och företrädare för Posten som ska föregå en installation av fastighetsboxar.

Här hittar du promemorian "Så bör texten kring fastighetsboxar i PTS allmänna råd om utdelning av post tolkas".