Allt fler betalar räkningarna på Internet

2008-04-15

Allt fler betalar sina räkningar på Internet. Det skriver PTS i rapporten ”Service och konkurrens 2008” som lämnas till regeringen idag. 63 procent av befolkningen betalar räkningarna via Internet, jämfört med 59 procent förra året.

Det blir också vanligare att köpa frimärken och hämta eller skicka brev och paket hos postombud i butikerna istället för hos Posten. 92 procent av befolkningen går till postombud minst en gång per år, vilket är fler än 2007 då denna siffra var 89 procent.

Inom EU har arbetet med att liberalisera postmarknaden fortskridit under 2007. I februari 2008 antogs ett nytt europeiskt postdirektiv som syftar till att den europeiska postmarkanden ska vara avmonopoliserad 2011, med undantag för några länder. Själva direktivet kommer inte att påverka spelreglerna på den svenska postmarknaden eftersom de viktigaste förändringarna i direktivet redan är införda i svensk lag sedan länge. Däremot blir en följd av direktivet att postoperatörer får ökade möjligheter att etablera sig över landsgränserna. Exempel på det är City Mail som ägs av norska Posten, samt samgåendet mellan Posten och Post Danmark.

Här kan du läsa rapporten "Service och konkurrens 2008"


För mer information:

Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00