PTS upphandlar grundläggande betaltjänster

2008-01-07

Idag annonserar PTS en upphandling för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster på de orter och de områden på landsbygden där marknaden inte förväntas tillhandahålla dessa.

PTS upphandlar på 20 orter där det idag inte finns någon marknadsaktör för att täcka behovet där Svensk Kassaservice lägger ner kontor.

Dessutom upphandlar PTS på ytterligare 20 orter och 47 områden där Svensk Kassaservice tillhandahåller service genom lantbrevbäringen.

Utsträckt service till äldre och personer med funktionsnedsättning i landsbygd kommer även fortsättningsvis att upphandlas.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 14 juni 2007 att lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice ska upphävas den sista december 2008. Detta innebär att Svensk Kassaservice kommer att avvecklas under andra halvåret 2008.

PTS har i samband med denna förändring fått i uppdrag att genomföra en upphandling på de platser där inte marknaden tillhandahåller grundläggande betaltjänster.

Till annonsering av upphandling

För ytterligare bakgrundsinformation, se PM - upphandling av grundläggande betaltjänster (pdf - öppnas i nytt fönster).

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn 070-815 10 00