Stor prisökning för att skicka paket

2008-10-30

Under de senaste tio åren har priserna för att skicka paket inom Sverige och brev utomlands ökat mest bland Postens priser för brev och paket. Det är framför allt på produkter där Posten har liten konkurrens som prisökningar har skett.

Rapporten ”Konsumentpriser för brev och paket – en internationell jämförelse” behandlar prisutvecklingen för att skicka brev och paket i Sverige den senaste tioårsperioden samt hur konsumentpriserna i Sverige i dagsläget förhåller sig till motsvarande priser i övriga nordiska länder samt i Tyskland och Storbritannien. Svenska och norska konsumenter är de som får betala mest för att skicka ett paket inrikes. I Sverige har priserna för denna tjänst ökat med 84 procent under tioårsperioden.

Internationellt såväl som i Sverige varierar priserna mycket mellan olika typer av tjänster. Sverige är billigast i Norden på att skicka brev inrikes. Inrikesportot för brev är i Sverige prisreglerat enligt postförordningen och under tioårsperioden har dessa priser ökat med tio procent.

Till rapporten

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 0708-15 10 00


Rapporten har bland annat tagits fram inför sammanslagningen mellan Posten och Post Danmark, då det är viktigt för PTS att ha en detaljerad bild av hur prisnivåerna i länderna ser ut i nuläget för att kunna följa prisutvecklingen.