Uppdrag till PTS angående fastighetsboxar

2008-10-02

Regeringen har gett PTS i uppdrag att upphäva en viss del av sitt allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen.

Det allmänna rådet ska upphävas i den del som anger att postoperatören bör förmå fastighetsägare att installera fastighetsboxar till 2011 och om så inte sker ha rätt att hänvisa postmottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe. 

Läs mer här


För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Till Näringsdepartementets pressmeddelande

(uppdaterad 2008-10-03)