Färre skickar brev och paket

2010-04-15

Den ekonomiska krisen har påverkat antalet skickade brev och paket rejält. Både internationella och svenska postoperatörer har fått känna av en kraftig volymnedgång. Det konstaterar PTS i en rapport till regeringen.

De senaste tio åren har antalet skickade försändelser varje år minskat med cirka 1,25 procent. Förra året skickade svenskarna drygt 2,9 miljarder brev, vilket är en minskning med hela 7 procent jämfört med 2008. Även andra länder inom Europa rapporterar om liknande nedgångar på 5 till 10 procent.

Minskningen beror delvis på den globala konjunkturnedgången. Men eftersom fler har tillgång till bredband är det också så att elektroniska brev i många fall ersatt de fysiska breven.

Den rejäla minskningen påverkar postoperatörernas lönsamhet och ställer krav på postoperatörerna att rationalisera verksamheten. Men trots minskad lönsamhet uppfyller Posten AB sina krav på service och kvalitet. Till exempel delade Posten ut 95,7 procent av alla försändelser påföljande dag (kravet är på 85 procent). Även övriga postoperatörer på postmarknaden uppfyller sina tillståndsvillkor väl.

PTS bevakar att Posten fullföljer sitt samhällsuppdrag och sköter verksamheten på ett sätt så att inte den konkurrens som finns på postmarknaden äventyras. PTS årliga rapport ” Service och konkurrens 2010” beskriver och analyserar postmarknadens utveckling.

Läs rapporten

För ytterligare information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn 070-815 10 00
PTS presstjänst tfn 08-678 55 55