PTS beslutar om nya tillståndsvillkor för Posten AB och övriga postoperatörer

2010-10-01

Vad innebär de nya tillståndsvillkoren? PTS specificerar Posten AB:s och övriga operatörers villkor i nya beslut.

En ny postlag trädde i kraft den 1 september 2010. Som en följd av detta utsåg PTS Posten AB till tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Posten AB ansvarar för insamling och utdelning av post fem dagar i veckan i hela landet. Syftet med beslutet är säkerställa att alla i Sverige får en postservice med god kvalitet till rimliga priser.

Nu beslutar PTS även om nya tillståndsvillkor för Posten AB. Förutom att Posten AB utses att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten innebär villkoren bland annat att postförsändelser ska hanteras så att avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls. Dessutom ska Posten AB samarbeta med övriga postoperatörer vid exempelvis eftersändning så att all post kan nå sin mottagare.

PTS fattar samtidigt beslut om nya tillståndsvillkor för samtliga övriga postoperatörer. Liksom Posten AB ska de bland annat hantera postförsändelser så att avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls.

De nya tillståndsvillkoren för samtliga postoperatörer gäller till och med den 30 september 2011.

Läs besluten här

Läs den tidigare nyheten om beslutet att Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten.

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55