PTS i ledningen för nytt europeiskt postorgan

2010-12-02

Igår valdes PTS generaldirektör Göran Marby till andre vice ordförande på European Regulators Group for Postal Services (ERGP) konstituerande möte i Bryssel.

ERGP är en sammanslutning av europeiska regleringsmyndigheter för posttjänster. Organisationen har bildats på initiativ av den Europeiska kommissionen.

Tanken är att ERGP ska fungera som ett organ för reflektion, diskussion och rådgivning till stöd för kommissionens arbete inom postsektorn. Gruppen ska också underlätta samråd, samordning och samarbete mellan såväl de oberoende nationella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, som mellan dessa myndigheter och kommissionen. ERGP består av chefer från 27 nationella tillsynsmyndigheter på postområdet och EU-kommissionen ansvarar för sekretariatsfunktionen.

ERGP är resultatet av en process som inleddes i början av 2010. Då överlämnade kommissionen ett förslag till ordföranden i den dåvarande Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter på telekom-området om att samla en grupp av reglerande myndigheter för posttjänster. I de flesta medlemsländerna har dessa funktioner, precis som i Sverige med PTS, samlats i samma myndighet.

På gårdagens möte beslutades om både arbetsprogram och val av ordförande och vice ordföranden. Till ordförande valdes Joelle Toledano som är kommissionär från den franske regulatören ARCEP och till förste vice ordförande valdes Tim Brown som är chef för den brittiska regulatören Postcomm.

Göran Marby valdes till andre vice ordförande och kommer därmed att inta ordförandeposten om två år.

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tel: 070-815 10 00