PTS vill ge länen mer inflytande över grundläggande betaltjänster

2010-12-16

Länen och regionerna bör få mer att säga till om när det gäller grundläggande betaltjänster. Då blir tjänsterna både bättre och mer kostnadseffektiva. Det skriver kommunikationsmyndigheten PTS i rapporten ”Grundläggande betaltjänster”, som nu har överlämnats till regeringen.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla svenskar ska kunna ta ut pengar och betala räkningar till rimliga priser. I första hand är det marknaden som ska tillhandahålla dessa tjänster. När marknaden inte räcker till, exempelvis i glesbygd, kan staten gå in och säkra de grundläggande betaltjänsterna.

- Länen och regionerna har lång erfarenhet av att ge medborgarna god service på en rad olika områden. Vi föreslår att de i framtiden får extra anslag även för att upphandla grundläggande betaltjänster där marknaden inte kan erbjuda det. Då får vi bättre och mer kostnadseffektiva lokalt anpassade tjänster som kan bidra till lokal utveckling och tillväxt, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS.

PTS bedömer att centraliserade statliga upphandlingar, som den som PTS gjorde när Svensk Kassaservice avvecklades, inte ensamt räcker till för att säkra grundläggande betaltjänster där marknaden inte kan erbjuda det.

PTS vill stimulera marknaden

Förutom att ge länen och regionerna större inflytande, vill PTS även stimulera marknaden så att den erbjuder fler och bättre elektroniska betaltjänster. Tjänsterna bör vara användbara för personer med olika förutsättningar, exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Myndigheten föreslår bland annat att regeringen inkluderar detta i den kommande digitala agendan. PTS kommer även att ta fram en egen handlingsplan inom området.

Myndigheten vill även starta utvecklingsprojekt för betaltjänster som är särskilt anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs rapporten


För mer information

Sten Selander, chef för postavdelningen, 0708-15 10 00
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Fakta: Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla svenskar ska kunna ta ut pengar och betala räkningar till rimliga priser. I första hand är det marknaden som ska tillhandahålla dessa tjänster. När marknaden inte räcker till, exempelvis i glesbygd, kan staten gå in och säkra de grundläggande betaltjänsterna.

När Svensk Kassaservice, genom ett riksdagsbeslut, helt avvecklats per den 31 december 2008 upphandlade PTS grundläggande betaltjänster där marknaden inte kunde erbjuda dessa. Tjänsterna heter Betalservice och Brevgirot. Betalservice finns på 15 orter, exempelvis i butiker, och Brevgirot, som är en girotjänst per post, finns i 73 områden utefter vissa lantbrevbärarlinjer.

PTS föreslår nu att länen och regionerna ska få större inflytande över framtidens grundläggande betaltjänster. Det kommer att leda till bättre och mer kostnadseffektiva tjänster, tror myndigheten. PTS vill även stimulera marknaden att ta fram fler och bättre tjänster. Myndigheten vill också starta utvecklingsprojekt.