Posten ska fortsätta att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst

2010-09-01

Idag träder en ny postlag i kraft. För att säkerställa att alla i Sverige ska få en god postservice har PTS samtidigt ålagt Posten AB att fortsätta tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst med bibehållen kvalitet.

Tidigare var det regeringen som på detta sätt utsåg en tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Den nya lagen ger PTS rätt att under vissa förutsättningar avstå från att utse en tillhandahållare. Myndigheten anser emellertid att marknadsförhållandena på postområdet ännu är sådana att det inte är möjligt att avstå från att peka ut Posten AB som den som ska vara skyldig att tillhandahålla de aktuella tjänsterna 

En samhällsomfattande posttjänst innebär bland annat att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser. 

Den nya postlagen bygger på EU:s tredje postdirektiv, som alla länder i EU ska införa i det egna landets lagstiftning. Syftet med direktivet är dels att säkerställa tillgången till en samhällsomfattande posttjänst, dels att avveckla postmonopolet i de länder där ett sådant fortfarande förekommer. Detta ska ge postkunder möjlighet att välja mellan olika postoperatörer, vilket i sin tur ytterst syftar till att alla ska få en god och prisvärd postservice.

Läs beslutet
Ny postlag
Ny postförordning

För vidare information
Sten Selander, chef på postavdelningen, tfn: 08-678 55 14 eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 56