Göran Marby ny ordförande i europeisk postorganisation

2011-11-24

Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby har valts till ny ordförande i European Regulators Group for Postal Services (ERGP).

ERGP bildades förra året och har till uppgift att främja samverkan mellan PTS motsvarigheter på postområdet i EU/EEA-länderna och EU-kommissionen. Göran Marby valdes till ny ordförande i dag vid ett möte i Paris.

- Det ska bli spännande att med ERGP som plattform få vara med och påverka utvecklingen på den europeiska postmarknaden mot ökad valfrihet för postkunderna, säger Göran Marby.

Arbetet i ERGP bedrivs i fem arbetsgrupper varav en leds av Sverige. Plenarmöten hålls en gång om året. Göran efterträder Joëlle Toledano från franska ARCEP.

Besök ERGP:s webbplats

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55