Inbjudan till PTS informationsträff ”Förändrade förutsättningar för postköpare på den svenska marknaden"

2011-10-10

PTS bjuder in till informationsträff för större postkunder den 21 oktober 2011 kl. 8.30 – 11.30 i PTS lokaler, Valhallavägen 117 i Stockholm.

Under denna förmiddag kommer vi bl.a. att diskutera:

- postmarknadsutvecklingen Sverige/EU
- utfall i domstolsprocesser
- ökad transparens i prissättningen
- ge tips och råd till postköpare

Vill du läsa mer om vad som står på agendan, läs här.

Om du vill delta på informationsträffen, anmäl dig senast den 17 oktober 2011 per e-post till Emma Maraschin, emma.maraschin@pts.se.

Har du frågor som rör postmarknaden, det postala regelverket, etc.? Skicka dem då gärna till ovanstående e-postadress senast den 17 oktober så försöker vi besvara dem på mötet.