PTS fortsätter att granska postutdelningen

2011-10-11

Posten AB:s problem med postutdelningen i södra Stockholm har enligt uppgift i princip upphört men PTS fortsätter att följa Postens åtgärder i sammanhanget.

Efter en sammanslagning av fem utdelningskontor i södra Stockholm vid årsskiftet 2010/2011 uppstod problem med postutdelningen. Problemen resulterade i att stora mängder post regelmässigt blev liggande i flera dagar innan den delades ut.

PTS inledde en granskning av problemen under sommaren och krävde i slutet av september att Posten skulle presentera en handlingsplan för att komma till rätta med problemen och säkerställa att de inte uppstår igen.

Posten har sedan dess visat den handlingsplan som företaget nu arbetar efter. Drabbade postmottagare har också informerats om bakgrunden till problemen och vilka åtgärder som vidtagits. Arbetet har resulterat i att problemen med fördröjd postutdelning i princip har upphört, även om vissa andra problem kvarstår. Allt enligt Postens statistik för vecka 38 och 39. Svårigheterna med att nå fram till och få besked ifrån Postens kundtjänst ska också vara åtgärdade.

- Det är positivt att se att Posten hanterar sina problem och att dessa i huvudsak ser ut att ha lösts. Vi kommer dock att fortsätta att följa utvecklingen under hösten, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS.

Posten har tidigare lovat att problemen ska vara helt lösta den 9 december.

Läs Postens handlingsplan (pdf, nytt fönster)

För mer information
Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS, 070-815 10 00
PTS presstjänst, 08-678 55 55